Nemmere at blive godkendt til at uddanne vvs-energilærlinge

En ny digital ansøgningsproces betyder, at vvs-virksomheder, der opfylder alle kriterier, bliver godkendt straks.

Ansøgningsprocessen er allerede i dag digital, det nye er, at virksomheder, som lever op til alle kriterier og kan stå for en hel uddannelse på et eller flere specialer, automatisk ”straksgodkendes” og automatisk får en kvitteringsmail med godkendelsen. Samtidig bliver virksomheden registreret i alle systemer, som en godkendt virksomhed, der kan uddanne lærlinge i et eller flere specialer.

Det er det faglige udvalg for vvs-energiuddannelsen, der har udviklet den nye digital ansøgningsproces til virksomheder, der skal godkendes til at uddanne vvs-energilærlinge.

For at blive fuldt godkendt til at uddanne vvs-energilærlinge kræves en autorisation, bortset fra specialet ventilationstekniker.  Virksomheder uden autorisation kan dog godkendes til specialet blikkenslager og vvs. I de tilfælde skal lærlingen udstationeres i en godkendt virksomhed eller på en erhvervsskole i de ca. 20 uger, vvs-delen tager.

Virksomheder, der ikke har arbejdsopgaver til en fuld godkendelse i et eller flere specialer, kan i mange tilfælde få en del-godkendelse til at uddanne vvs-energilærlinge. Det nye ansøgningssystem sikrer opsamling af de nødvendige oplysninger, så ansøgningen kan behandles manuelt af EVU og formentligt resultere i en del-godkendelse.

Alle virksomheder modtager en kvitteringsmail fra EVU med resultatet af ansøgningen, umiddelbart efter ansøgningen er sendt.

Ansøg og læs mere om kriterier for godkendelse til at uddanne vvs-energilærlinge her.

Det nye system betyder også en forenkling af flere administrative processer, fx skal virksomheder, der kontinuerligt uddanner lærlinge, ikke længere regodkendes hvert 4 år. Virksomheder, der ikke tidligere – eller inden for de seneste 2 år – har uddannet lærlinge, og virksomheder, der får nye arbejdsadresser (P-numre), skal fortsat søge om godkendelse til at uddanne lærlinge.

Virksomheder kan se deres aktuelle godkendelser og uddannelsesaftaler på praktikpladsen.dk.