Regler om prøver og certifikater på vvs-energiuddannelsen

Der er ikke nogen begrænsning i antallet af forsøg, lærlinge har til at bestå certifikatprøverne. Lærlinge har derfor mulighed for at gå op, indtil de har bestået certifikatet.

Siden indførslen af obligatoriske certifikater på vvs-energiuddannelsen har der været forvirring omkring, hvor mange forsøg lærlinge har til at bestå certifikaterne. EVU har derfor spurgt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som oplyser, at der ikke er nogen begrænsning på, hvor mange forsøg, lærlingen har til at bestå certifikatprøverne.

Certifikatprøver skal bestås før der kan udstedes svendebrev

På vvs-energiuddannelsen har der siden 2020 været to obligatoriske certifikater på hver af de tre specialer: installationsteknik, vvs-energispecialist og ventilationstekniker. At certifikaterne er obligatoriske betyder, at lærlingen skal bestå certifikatets prøve for at kunne gennemføre sin uddannelse og få udstedt svendebrev.

Lærlinge, som ikke består certifikatprøven inden for den aftalte uddannelsestid, kan søge fagligt udvalg om forlængelse ved at følge  vejledningen og udfylde ansøgningsskabelonen her.

Certifikater på vvs-energiuddannelsen

Herunder kan man se de obligatoriske certifikater på de forskellige specialer.

Kontakt erhvervsskolen for yderligere hjælp og vejledning.