Stort potentiale i at nedbringe frafaldet på elektrikeruddannelsen

Det faglige udvalg har igangsat en analyse af det relativt høje frafald på elektrikeruddannelsen, så der kan sættes mere målrettet ind for at få det nedbragt. Analysens hovedresultater er nu færdige fra konsulentfirmaet Moos-Bjerre og fagligt udvalg drøfter det videre arbejde med analysens resultater efter sommerferien.

Det faglige udvalg har igangsat en analyse af det relativt høje frafald på elektrikeruddannelsen, så der kan sættes mere målrettet ind for at få det nedbragt. Analysens hovedresultater er nu færdige fra konsulentfirmaet Moos-Bjerre og fagligt udvalg drøfter det videre arbejde med analysens resultater efter sommerferien. 

Analysen viser, at det særligt er på grundforløb 2, at den største del af frafaldet ligger, men at der også er et frafald på hovedforløbet.  

I den forbindelse skal det fremhæves, at det faglige udvalg allerede har taget initiativ til en revision af uddannelsen som træder i kraft til august 2023, og hvor der er lagt vægt på at sikre et godt praktisk og teoretisk fundament på grundforløb 2, og hvor de mere avancerede el-teoretiske elementer er flyttet til hovedforløbet. Det er forventningen, at revisionen af elektrikeruddannelsen vil medvirke til, at eleverne får en god start på grundforløbet, og at de gennemfører uddannelsen. 

Udgangspunktet for analysen er et komplet dataspor for de elever og lærlinge, der startede på grundforløb 2 i 2016. Det giver mulighed for følge den enkeltes uddannelsesforløb fra optagelse på grundforløb 2 og til den enkelte enten faldt fra eller gennemførte elektrikeruddannelsen. 

Der er mange interessante konklusioner i analysen, og den giver et godt billede af, hvor der kan sættes ind både på den enkelte skole og mere strukturelt for en nedbringe frafaldet på uddannelsen. 

En markant konklusion er, at elevens/lærlingens faglige niveau fra grundskolen i dansk, fysik og særligt matematik har stor betydning for, i hvor høj grad de bliver på elektrikeruddannelsen.  

Analysen viser også, at der på tværs af erhvervsskolerne er markant forskel på lærlinges frafald. Der er altså nogle skoler, der ser ud til at have fundet en nøgle til at fastholde elever på grundforløb og videre over på hovedforløbet. På syv skoler gennemfører under halvdelen af lærlingene for årgang 2016 ikke deres elektrikeruddannelsen.  

Dataanalysen er desuden suppleret med 25 interviews med frafaldne elever og lærlinge i perioden 2021-2023 for at få sat nogle ord på deres oplevelser på uddannelsen, og hvad der kunne forklare deres frafald.  

Læs hele analysen og bliv klogere på flere frafaldsmønstre for elektrikerlærlinge ved at klikke på billedet nedenfor eller her.

Fagligt udvalg vil efter sommerferien tage en dialog med erhvervsskolerne om, hvilke indsatser der kan være med til at mindske frafaldet på uddannelsen.