Talentspotting for virksomheder

Udviser din lærling faglig dygtighed og særdeles teknisk interesse? Så kan talentelektrikeruddannelsen være en mulighed for din lærling.
Det er krævende at blive talentelektriker, og det er derfor vigtigt, at din lærling udviser vilje, handlekraft, engagement, nysgerrighed og teknisk flair.

Hold øje med disse kendetegn tidligt i forløbet. Talentuddannelsen skal nemlig vælges senest en måned efter afslutningen på første hovedforløb på erhvervsskolen.

Hvordan bliver din lærling talentelektriker?

Inden du og din lærling kontakter erhvervsskolen omkring talentuddannelsen skal I overveje om lærlingen har de rigtige kvalifikationer til at studere på talentniveauet.

Talentspottingskemaet er hjælp til at vurdere om lærlingen har de rigtige kvalifikationer til talentelektrikeruddannelsen. Hvis du og din lærling primært krydser af ved de glade ansigter i skemaet, er der basis for at gå videre med ansøgningen.

Tal med lærlingens erhvervsskole og få deres vurdering af kompetencerne. Hvis er erhvervsskolen er enig om, at lærlingen besidder de rigtige evner, kan virksomheden sammen med lærlingen beslutte hvilke moduler på talentniveauet, der skal vælges.

Aftal et møde med skolen, hvor både lærling og oplæringsvirksomheden deltager. På mødet bliver lærlingen og virksomheden orienteret om rammerne for talentniveauet, og hvilke skoler, der udbyder de moduler, som er valgt.

Til sidst skal I registrere de ønskede moduler på elektrikeruddannelsen.dk og erhvervsskolen skal registrere et tillæg i din uddannelsesaftale.