Talentspotting for skolen

Udviser din elev talent?

Har du en elev, som er særdeles fagligt dygtig og teknisk interesseret? Så kan talentniveauet på elektrikeruddannelsen være noget for din elev.

Talentelektrikeruddannelsen er krævende med undervisning på ekstra højt niveau med fokus på kompliceret tekniske udfordringer.

Hvordan bliver din elev talentelektriker?

Inden I kontakter oplæringsvirksomheden omkring talentuddannelsen, skal I overveje om eleven har de rigtige kvalifikationer til at studere på talentniveauet.

Talentspottingsskemaet er hjælp til at vurdere om din elev har de rigtige kvalifikationer til talentelektrikeruddannelsen. Hvis I primært krydser af ved de glade ansigter i skemaet, er der basis for at gå videre med elevens ansøgning.

Hvis skolen og eleven er enige om, at eleven har de rigtige kompetencer, kan eleven tale med sin oplæringsvirksomhed om talentuddannelsen.

Inden samtalen med oplæringsvirksomheden bør eleven sætte sig grundigt ind i, hvilke muligheder, der er for modulvalg på talentelektrikeruddannelsen.

På mødet med lærlingens oplæringsvirksomhed aftaler eleven og mesteren, hvilke moduler eleven skal vælge. Herefter registreres de ønskede moduler på elektrikeruddannelsen.dk og erhvervsskolen skal registrere et tillæg til elevens uddannelsesaftale.