Tilskudsbetingelser til gennemførsel af en erhvervsuddannelse (EUV) for ufaglærte ansat i en installationsvirksomhed

Som en ny mulighed kan virksomheder søge om tilskud til gennemførsel af en erhvervsuddannelse (EUV) for ufaglærte ansat i en installationsvirksomhed.

Virksomheden kan søge om tilskud, selv om virksomheden ikke har indgået en uddannelsesaftale med medarbejderen, men tilskuddet er herefter betinget af, at virksomhed og medarbejder efterfølgende indgår en uddannelsesaftale.

Virksomheden kan få et ugentligt løntilskud i hele uddannelsesperioden. Løntilskuddet udgør 1.500,- kr. om ugen, mens medarbejderen er i skole, og 750,- kr. om ugen, mens medarbejderen er i praktik i virksomheden. Tilskuddet gælder i hele uddannelsesperioden.

Elbranchens Kompetenceudviklingsfond har midler til tilskud svarende til 30 ansøgninger, og der vil derfor være tale om et først til mølle princip fra det tidspunkt, hvor ansøgningen indgives til EVU. Ansøgning nr. 31 kommer først i betragtning til tilskud, hvis en af de foregående 30 ansøgninger ikke imødekommes eller tilbagekaldes.

Ansøgninger efter nr. 30 vil blive registreret på en venteliste.

Tilskudsbetingelser

  • Medarbejderen skal være fyldt 25 år ved uddannelsens start.
  • Medarbejderen skal have været ansat i virksomheden som ufaglært i mere end et år ved uddannelsens start.
  • Medarbejderen skal være ufaglært eller have en anden faglært uddannelse end elektriker. Medarbejderen må ikke have afsluttet et trin på elektrikeruddannelsen, f.eks. el-montør. 
  • Uddannelsen skal påbegyndes 1. august 2017 eller senere. Medarbejder og virksomhed kan dog underskrive en uddannelsesaftale nu, men uddannelsen må først påbegyndes den 1. august 2017 eller senere.
  • Tilskuddet er betinget af, at virksomheden og medarbejder – inden 3 måneder efter tilsagn om tilskud fra fonden – indgår en uddannelsesaftale for hele uddannelsestiden, og at medarbejderen optages på enten EUV spor 1 eller EUV spor 2.
  • Medarbejderen kan ikke i de kalenderår, som uddannelsesaftalen dækker, søge om tilskud til selvvalgt efteruddannelse i Elbranchens Kompetenceudviklingsfond.

Tilskuddet fra kompetencefonden udbetales halvårligt den 1. januar og 1. juli, og virksomheden skal på en særlig udbetalingsblanket, der kan printes på evu.dk., sende en opgørelse over antallet af skoleuger og praktikuger.

Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

Erhvervsuddannelse for Voksne (EUV) er for lærlinge over 25 år. En EUV er som hovedregel kortere end en tilsvarende erhvervsuddannelse for unge.

Uddannelsen begynder med, at lærlingen skal kompetenceafklares på en erhvervsskole for at afgøre, på hvilket spor – EUV1 eller EUV2 – lærlingen skal optages på erhvervsskolen. Det er i dag muligt at gennemføre denne kompetenceafklaring inden uddannelsesaftalen indgås.