Digitale uddannelsesaftaler for elektrikerlærlinge

Nu kan virksomheder og lærlinge på elektrikeruddannelsen indgå uddannelsesaftaler i et digitalt flow på en helt nyudviklet platform.

Den nye platform som du finder på elektrikeruddannelsen.dk, gør det nemt for virksomheder at indgå uddannelsesaftaler med elektrikerlærlinge herunder valg af, hvilke moduler uddannelsen skal bestå af, og på hvilken skole skoleperioderne skal afholdes. Platformen giver også virksomhederne overblik over, hvilke moduler virksomheden er godkendt til, virksomhedens igangværende lærlinge og deres moduler på hovedforløb. Man kan også med få klik lave tillægsaftaler og restaftaler.

TEKNIQ Arbejdsgiverne, Dansk El-forbund og EVU har udviklet en ny løsning, hvor uddannelsesaftaler kan indgås digitalt.

Platformen er enkelt og overskueligt bygget op og indeholder også en række hjælpevideoer, hvis man har brug for det. Platformen tilgås fra  elektrikeruddannelsen.dk, og indeholder også en introduktionsfunktion kaldet ’Den nysgerrige’, der gør det muligt at se elektrikeruddannelsens 32 forskellige modulers indbyrdes sammenhæng. På siden findes også en oversigt over de mest almindelige spørgsmål og svar i forhold til brugen af den nye platform.

Log ind med VirksomhedsNemID

Virksomheder logger ind på platformen med virksomhedsNemID nøglekort eller nøglefil og vælger det p-nummer, man repræsenterer. Herefter kommer der en oversigt over de moduler, p-nummeret er godkendt til at uddanne i. Virksomheden kan nu oprette en ny uddannelsesaftale, se en oversigt over de lærlinge, der er knyttet til det pågældende p-nummer eller, om der er beskeder fra erhvervsskolen. Det kan fx være en besked om, at en uddannelsesaftale er godkendt eller, at et modul for en lærling er rykket.

Giv skolen adgang til at hjælpe

Det er også muligt for virksomheden at give op til to erhvervsskoler adgang til at oprette uddannelsesaftaler på virksomhedens vegne på p-nummer niveau. Det kan fx være praktisk, hvis hverdagen er travl eller man har svært ved at finde rundt i systemet.

Overblik over lærlinge og skoleperioder

På den nye platform kan virksomheden straks se, hvilke moduler de er godkendt til samt få overblik over lærlingenes modulvalg og deres placering, hvis erhvervsskolen har uploadet data om deres igangværende uddannelsesaftaler.

Der er tale om et helt nyt system, og derfor kan der være lærlinge, der endnu ikke optræder i systemet. Det kan fx være fordi erhvervsskolen endnu ikke har overført al data fra deres studieadministrative system. Det arbejder vi på at få automatiseret i løbet af året.

Den manglende automatiserede dataoverførsel mellem platformen til digitale uddannelsesaftaler og erhvervsskolernes studieadministrative systemer betyder også, at der kan være tilfælde, hvor oplysninger om tidspunktet for de enkelte modulers afholdelse, der ikke er fuldstændig ajourført.

Hvis du ikke kan finde din lærling i systemet, eller der står noget andet, end det I har aftalt, skal du kontakte erhvervsskolen.

Vil du vide mere?

Du er altid velkomne til at kontakte EVU på telefon 3672 6400 eller mail: evu@evu, hvis de har brug for hjælp.