Faglige udvalg

Læs mere om det faglige udvalg og deres primære opgaver her.

De faglige udvalgs primære opgave er: 

  • at varetage målsætningen for el- og vvs-fagenes lærlingeuddannelser
  • at revidere og udvikle det faglige indhold i uddannelserne i takt med den teknologiske udvikling i samfundet
  • at fastsætte uddannelsernes varighed og struktur for de enkelte specialer, herunder fordelingen på skoleundervisning og praktikuddannelse

De faglige udvalg fastsætter desuden rammerne for skoleundervisningen samt retningslinierne for praktikuddannelsen.

De faglige udvalg varetager den nødvendige kontakt og kommunikation med Undervisningsministeriet vedrørende sager og emner, som vedrører fagenes lærlingeuddannelse.

Det faglige udvalg varetager desuden alt administrativt arbejde i forbindelse med fagenes lærlingeuddannelse, såsom:

De faglige udvalg udpeger fagenes repræsentanter i de lokale uddannelsesudvalg efter indstilling fra de faglige organisationer.

De faglige udvalg afholder fagenes svendeprøver samt vedtager målsætningen for fagenes uddannelser.