Grønne elektrikere

Den nye analyse viser, at det er den samlede vurdering fra erhvervsskolerne, virksomheder og det faglige udvalg for Elektrikeruddannelsen, at det er svært at indfri kompetencemål på både grundforløbet (GF2) og den obligatoriske del af hovedforløbet.

Den grønne omstilling, digitalisering og ny teknologi kræver, at nyt indhold skal ind i uddannelsen, sær­ligt på den obligatoriske del af uddannelsens hovedforløb. Det lægger alt andet lige et større pres på uddannelsen og erhvervsskolerne, at den større specialisering på modulerne samtidigt kræver højere grundkompetencer, som skal tilegnes inden modulperioderne.

Rapportens primære konklusion understreger således behovet for nye kompetencer i uddannelsens obligatoriske del, hvilket forstærker behovet for mere undervisningstid – helt konkret fem skoleuger. Derudover viser rapporten, at der i nogen grad er et behov for opkvalificering af faglærere. Endvidere vurderer rapporten, at der er et behov for nye moduler på uddannelsen, og dette forstærker behovet for investeringer i nyt udstyr og opkvalificering af faglærere og/eller ansættelse af nye profiler.

Rapporten kommer med fem anbefalinger

  • At uddannelsens obligatoriske del tilføres 5 skoleuger for at mindske tidspresset og sikre at kompetencemålene bliver opfyldt.
  • Elektrikeruddannelsen flyttes til en højere takstgruppe, så finansieringen af uddannelsen matcher de krav, teknologisk udvikling og grøn omstilling stiller til materialer og udstyr på skolerne.
  • Erhvervsskolerne skal have økonomi til investering i udvikling af digitalt udstyr, så undervisningen kan simuleres fx brug af digitale tvillinger som supplement til brugen af fysisk udstyr.
  • Faglig/teknisk opkvalificering skal indgå i diplomuddannelsen i erhvervspædagogik. Antallet af ECTS-point, der kan tages i valgfrie moduler inden for andre fagområder end erhvervspædagogik, skal forøges fra 15 til 20 ECTS-point.
  • Øremærk statslige midler/puljer til løbende kompetenceudvikling af faglærerne for at sikre at de er opdaterede med udviklingen og kravene ifm. grøn omstilling, digitalisering og ny teknologi.

Læs eller download hele rapporten ved at klikke på billedet herunder.

TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk El-forbund har i 2021-2022 forud for denne analyse taget initiativ til tre separate analyserapporter, som identificerer forretningsmuligheder og kompetenceudfordringer i den grønne omstilling.

Rapporterne er vedlagt som bilag 1-3 og omfatter: