Ny elektrikeruddannelse skal styrke sammenhængen mellem praksis og teori

Den 1. august 2023 træder en ny elektrikeruddannelse i kraft for alle, der begynder på uddannelsen. Formålet er at give mere tid til undervisning i bl.a. grønne og digitale kompetencer samt at styrke sammenhængen mellem praksis og teori.

Elektrikeruddannelsen er blevet opdateret, og fra d. 1. august 2023 vil alle elever og lærlinge, som bliver optaget på uddannelsen, have 5 ekstra skoleuger på hovedforløbet.

Gennem flere år har det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen, Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne arbejdet på at få tilført flere skoleuger på elektrikeruddannelsens hovedforløb, som var presset på tid til praktiske øvelser og fordybelse.

I forbindelse med finansloven for 2023 har regeringen afsat penge til at tilføre yderligere 5 skoleuger til elektrikeruddannelsens hovedforløb, så der er mere tid til undervisning i bl.a.grønne og digitale kompetencer. De tilførte uger har desuden skabt grobund for, at det faglige udvalg har kunnet kigge hele uddannelsen efter i sømmene, så fremtidens elektrikere har de fornødne kompetencer for at bidrage til den grønne omstilling og anvende den nyeste teknologi i branchen.

Derfor har det faglige udvalg brugt første halvdel af 2023 på at revidere og opdatere uddannelsen, så kompetence- og læringsmål stemmer overens med virksomhedernes behov.

Uddannelsen udbydes fortsat som:

  • Elektriker 1, der har en varighed på 4 år med nu 60 ugers skoleuger og 143 antal ugers oplæring.
  • Elektriker 2, der har en varighed på 4½ år med 65 skoleuger og 163 ugers oplæring.
  • EUX-elektriker, der har en varighed på 5 år med 108,6 skoleuger og 151,4 oplæringsuger.

Grundforløb 2 er fortsat på 20 uger. De 5 uger er tilført hovedforløbets obligatoriske del, som nu er på 21 uger. Derfor er forløbet blevet opdelt i to adskilte skoleperioder H1 og H2 med en oplæringsperiode imellem. Herefter følger de 4-5 moduler, som virksomhed og lærling vælger på samme måde som hidtil.

Læs mere om den nye elektrikeruddannelse ved at klikke på billedet nedenfor.