Nye AMU-kurser styrker elektrikernes højspændingskompetencer

Elektrificering er en central del af den grønne omstilling og øger behovet for elektrikere med specialiserede højspændingskompetencer.

Med tre nyudviklede AMU-kurser af hver fem dages varighed gør TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk El-Forbund det nu muligt for branchens virksomheder og medarbejder at ruste sig til den nære fremtids behov for højspændingskompetencer.

Højspænding er andet og mere end forsyning

De tre AMU-kurser er målrettet elektrikere og andre med tilsvarende kompetencer, som enten allerede arbejder med eller ønsker at arbejde inden for højspændingsområdet, der er langt bredere end forsyningsområdet.

Mange store virksomheder har egne transformerstationer og koblingsfelter uden for det offentlige forsyningsnet, hvor det er elinstallationsvirksomheder eller virksomhedens interne elektrikere, der varetager drift og vedligehold af højspændingsinstallationen. Disse elektrikere varetager opgaver inden for hele det eltekniske felt herunder fejlfinding, måling og ind-/udkobling af installationen og dette på alle spændingsniveauer.

Elektrikere med højspændingskompetencer arbejder desuden offshore, hvor de installerer, drifter og servicerer skibsinstallationer og i særdeleshed vindmølleinstallationer. Disse installationer er kendetegnet ved at brede sig ud over hele det eltekniske område med højspænding, lavspænding, styring og regulering, alarmteknik og meget andet. Her er det almindeligt, at det er den samme elektriker, der udfører arbejde på alle installationer. De virksomheder, der har disse opgaver, anvender udelukkende teknikere med en elektrikeruddannelse eller yderligere uddannelse til at varetage disse opgaver, da der er brug for en bred pallette af de kompetencer, en elektriker har opnået gennem sin uddannelse.

Det indeholder kurserne

Kurserne er designet til at styrke deltagernes forståelse for og sikkerhedspraksis ved drift og vedligehold af højspændingsanlæg i både onshore- og offshore-miljøer fra 10-400kV.

Læs mere om indholdet i de tre højspændingskurser her, hvor du også finder link direkte til kursustilmelding.

Kurserne udbydes på Skive College i uge 38, 39 og 40 i 2024 og giver ret til tilskud fra El-Branchens Kompetenceudviklingsfond.