Nyt fra El-branchens kompetenceudviklingsfond

Som noget nyt kan virksomheden i samarbejde med medarbejderen søge om tilskud til aftalt akademiuddannelse.

Vi kalder det aftalt akademiuddannelse, fordi der er mulighed for, at virksomhed og medarbejder i fællesskab kan kan planlægge efteruddannelse på akademiniveau over en længere periode.

Virksomheden og medarbejderen kan således planlægge en akademiuddannelsen i fx. el-installation over tre år.

Ved aftalt akademiuddannelse yder fonden et tilskud på 85% af bruttotimelønnen og 100% af kursusgebyret modregnet evt. SVU og tilskud fra VEU-omstillingsfonden.

Der kan gives tilskud til op til 2 moduler om året (svarende til maksimalt 20 ECTS-point). Virksomheden skal søge om tilsagn inden medarbejderen påbegynder uddannelsen.

Du kan læse mere om mulighederne for tilskud fra El-branchens kompetenceudviklingsfond på fondens hjemmeside.