Skills – Formelle krav og udvælgelseskriterier

Læs mere om de formelle krav og udvælgelseskriterier til Skills.

Danmarksmesterskaberne for elektriker- og vvs-energilærlinge og en lang række andre håndværks-, service- og industrifag afholdes den 28. – 30. april i Høng på Sjælland. 

I løbet af 2021 afholder de enkelte erhvervsskoler egne mesterskaber. Vinderen går videre til det regionale mesterskab. Det er vinderne fra de regionale mesterskaber, der kæmper mod hinanden ved DM i SKILLS.

Elektrikerlærling arbejder under konkurrencen ved DM i Skills

Generelle betingelser

Krav til deltagere

For at kunne deltage i danmarksmesterskaberne, skal lærlingene opfylde følgende kriterier, den dag DM i Skills starter i 2022:

 • Lærlingen må ikke tidligere have deltaget i en af elbranchen afholdt konkurrence (DM i Skills)
 • Lærlingen må endnu ikke være fyldt 25 år, før DM er afsluttet (30.april 2022)
 • Lærlingen skal være under uddannelse og derved tidligst er udlært den dag DM i Skills slutter.
 • Lærlingen skal acceptere at deltage i det efterfølgende DM i Skills.
 • Lærlingen skal acceptere, at billeder og film, der optages i forbindelse med DM, anvendes af EVU, Dansk El-Forbund, TEKNIQ Arbejdsgiverne samt sponsorer til markedsførings- og brandingformål.

Det lokale uddannelsesudvalg skal sikre sig, at kandidaterne lever op til ovenstående formelle krav.

Foruden de formelle krav er det vigtigt at lærlingene:

 • Udstråler faglig dygtighed og er stolte af faget.
 • Er teoretisk dygtige og er i stand til at opnå topkarakter (skolens vurdering).
 • Er gode håndværker – det håndværksmæssige arbejde skal ligge helt i top, kandidaten skal på dette område have opbakning fra sin virksomhed.

Ved DM i Skills skal deltagerne løse opgaver, hvori niveauet svarer til slutkompetencerne for den fireårige elektrikeruddannelse. Derfor anbefales det på det kraftigste, at kandidaterne modsvarer disse kriterier.

Kandidaten er desuden kendetegnet ved:

 • at have overblik
 • at han/hun kan planlægge sit arbejde
 • at han/hun kan programmere f.eks. stand alone, PLC, IHC lavt niveau.
 • at han/hun har logisk sans
 • at han/hun har ordenssans 

Krav til praktikvirksomheden

 • Praktikvirksomheden skal acceptere kandidatens deltagelse.
 • Praktikvirksomheden skal være indstillet på at bakke eleven op ved at give den fornødne frihed og løndækning ved deltagelse i både lokale og evt. efterfølgende danmarksmesterskaber. 

Retningslinjer for skolemesterskabet

Skolemesterskabet er internt for den enkelte skole, og det er frivilligt, om skolen vil afholde mesterskab. Nedenstående formelle krav og udvælgelseskriterier fra de regionale mesterskaber gælder imidlertid også for udvælgelse af kandidaterne til skolemesterskabet, da de ellers ikke kan gå videre til de regionale mesterskaber.

De regionale mesterskaber i Skills er obligatoriske og skal være lokalt forankret. Derfor er det vigtigt, at de lokale uddannelsesudvalg i så høj grad som muligt inddrages i udvælgelsen af kandidater samt planlægningen og gennemførelsen af mesterskaberne.

Derudover er de regionale mesterskaber i Skills en konkurrence for unge elektrikere og altså ikke kun en konkurrence for erhvervsskolernes elever. Det betyder, at hvis medlemmerne i LUU har kendskab til en dygtig lærling fra lokalområdet, så vil det være naturligt, at LUU peger på vedkommende som deltager i skolekonkurrencen.

Retningslinjer for det regionale mesterskab

Alle hovedskoler i regionen har ret til at stille med hver én kandidat.

Det er hovedskolerne i den enkelte region, der bliver enige om, hvem der skal være vært for det regionale mesterskab i Skills. Typisk har skolerne fordelt mesterskaberne langt ud i fremtiden.   

Det må forventes, at der vil være en del forskelle på, hvordan de regionale mesterskaber afvikles. Der vil være forskel fra region til region, og inden for den enkelte region vil skolerne ikke have lige muligheder med hensyn til lokaliteter og anvendelse af resurser. Endelig kan der også være forskel på skolernes ambitionsniveau.

Det er den afviklende skole, der har ansvaret for, at mesterskabet bliver afviklet på en forsvarlig måde. Men de regionale mesterskaber i Skills er elfagets udtagelseskonkurrence til DM i Skills og er altså fagets mesterskab – derfor er det vigtigt, at de lokale uddannelsesudvalg er involveret i planlægningen og gennemførelsen af mesterskabet.

Det er vigtigt, at LUU kan stå inde for og bakker op om de kandidater, der bliver udvalgt i forbindelse med skolemesterskaberne.

De formelle regler

 • Konkurrencen afholdes på én eller to dage, f.eks. i forbindelse med et åbent hus-arrangement.
 • Konkurrencen skal indeholde en praktisk opgave af min. 6 timers varighed.
 • Den praktiske opgave udarbejdes af den afviklende skole
 • Der udarbejdes et bedømmelsesskema til den praktiske opgave af den afviklende skole.
 • Den praktiske prøve skal bedømmes af to dommere, som rekvireres fra EVU.
 • Konkurrencen kan derudover have en teoretisk prøve af 1 times varighed.
 • Den teoretiske prøve udarbejdes af den afviklende skole.
 • Der udarbejdes en rettemaske til den teoretiske del af prøven af den afviklende skole.
 • Den teoretiske prøve skal bedømmes af to dommere, som rekvireres fra EVU hos Jonna Jensen, joj@evu.dk– hurtigst muligt.
 • EVU’s dommere er skuemestre fra Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne. 

Som dommer i konkurrencen skal man naturligvis være retfærdig og fair over for alle kandidaterne, og almindelige regler for inhabilitet skal iagttages. 

Øvrige retningslinjer

Den afviklende skole planlægger og afvikler det regionale mesterskab i Skills i samarbejde med LUU.   

 • Det regionale mesterskab i Skills skal være afviklet inden den 29. oktober 2021
 • Til brug for markedsføringen af skolemesterskaberne og de regionale mesterskaber i Skills, skal de skoler, der afvikler mesterskaberne fremsende oplysninger til EVU om dato for både skolemesterskabet og det regionale mesterskab, lokation, adresse, lokale nr., kontaktperson på skolen og ansvarlig leder på skolen m.m. Denne fremsendes til EVU senest 2 uger før afviklingen på evu@evu.dk
 • Så snart det er muligt, skal EVU modtage udfyldt oplysningsskema (udfyldes på computer) om vinderne af de regionale mesterskaber.
 • Det regionale mesterskab i Skills skal foregå som en konkurrence mellem den respektive skolers kandidater fra regionen. Region Sjælland/Hovedstaden er sammen.
 • Alle erhvervsskoler i regionen, der udbyder elektrikeruddannelsens hovedforløb, har ret til at stille med hver én kandidat.
 • Vinderen af konkurrencen deltager i DM i Skills.
 • I region Sjælland (Sjælland + Hovedstaden) deltager vinderen og nummer to i DM i Skills.
 • Der bør afholdes et LUU-møde i forbindelse med konkurrencen, hvis det er muligt.
 • Skolerne afholder al økonomi vedr. mesterskabet.
 • De lokale uddannelsesudvalg bruger deres lokalkendskab samt netværk til at skabe så stor interesse som muligt for de regionale mesterskaber.
 • Hvem der skal have afvikle regionsmesterskabernes og hvornår meldes til EVU senest med udgangen af juni 2021.

Den regionale konkurrence

Det er den afviklende skole, der beslutter indhold og omfang af den praktiske opgave til skolemesterskaber. LUU skal dog tages med på råd, og selve godkendelsen af opgaven skal foregå på et LUU-møde, hvor LUU-medlemmerne blandt andet har mulighed for at komme med ideer til opgaven.

Der skal tages hensyn til følgende:

 • Opgaven skal kunne løses inden for den besluttede tidsgrænse.
 • Opgaven skal kunne løses inden for de givne fysiske rammer.
 • Opgaven skal give mulighed for at bedømme kandidaternes håndværksmæssige kompetencer.
 • Der skal foreligge en plan for, hvordan opgaven skal bedømmes.
 • De materialer, der skal bruges i konkurrencen, skal være i orden.
 • Materialeforbruget skal tilpasses skolens økonomi.