Tilskudsbetingelser for ordinære uddannelsesaftaler og restlæreaftaler med en minimum restlæretid på 3 år

Baggrunden for denne nye tilskudsordning inden for elektrikeruddannelsen er, at organisationerne bag Elbranchens Kompetenceudviklingsfond ønsker at tilskynde praktikvirksomhederne til at ansætte flere lærlinge og særligt at give virksomhederne et tilskud til at indgå ordinære uddannelsesaftaler, der omfatter hele elektrikeruddannelsens hovedforløb fremfor korte uddannelsesaftaler, der typisk kun har en varighed på et år.

Tilskuddet fra fonden skal understøtte, at lærlingene gennemfører hele deres elektrikeruddannelse i en praktikvirksomhed frem for skolepraktik på erhvervsskolen.

Tilskuddet omfatter både unge lærlinge og voksne lærlinge over 25 år. Tilskuddet er kr. 7.000,- pr. uddannelsesaftale uanset alder.

Hvilke uddannelsesaftaler

Elbranchens kompetenceudviklingsfond giver alene tilskud til følgende typer af uddannelsesaftaler:

  • Ordinære uddannelsesaftaler, der omfatter et helt hovedforløb fra afslutning af grundforløb til udlæringsdato på elektrikeruddannelsen. En ordinær uddannelsesaftale på Erhvervsuddannelse for Voksne (EUV) kan være under 3 år. Fonden giver tilskud til sådanne aftaler på EUV, hvis uddannelsesaftalen omfatter hele hovedforløbet.
  • Restlæreaftaler med en varighed på mindst 3 år. Restlæreaftaler omfatter den sidste tid af lærlingens samlede uddannelsestid.
  • Tilskuddet gælder også for EUX-elektriker, talentspor, studenterspor samt Erhvervsuddannelse for Voksne (EUV), hvis uddannelsesaftalen er en ordinær uddannelsesaftale eller en restlæreaftale med en minimum restlæretid på 3 år.

Tilskuddet gælder ikke korte uddannelsesaftaler, der typisk har et års varighed samt delaftaler i skolepraktik, der typisk alene dækker en praktikperiode.

Tilskuddet omfatter ikke uddannelsen til installationsmontør, der er et 2½ årigt trin på elektrikeruddannelsen.

Tilskudsbetingelser

  • Praktikvirksomheden skal være godkendt til at uddanne lærlinge inden for elektrikeruddannelsen.
  • Uddannelsesaftalen skal være påbegyndt efter den 1. august 2017. Aftalen må gerne være indgået og underskrevet på et tidligere tidspunkt.
  • Uddannelsesaftalen skal senest påbegyndes den 31. juli 2018. Hvis aftalen påbegyndes efter denne dato, er der ikke tilskud fra fonden

Udbetaling af tilskud

Elbranchens Kompetenceudviklingsfond arbejder på at etablere en automatisk udbetaling af tilskuddet til praktikvirksomhederne, hvis tilskudsbetingelserne er opfyldt, jf. oven for.

Udbetalingen vil finde sted i november 2018.