Begrænset mulighed for at søge tilskud til akademimoduler i resten af 2020

El-branchens kompetenceudviklingsfond indfører med virkning fra den 14. september en begrænsning for ansøgninger og bevilling af tilskud til efteruddannelse på akademiniveau.

Begrænsningen sker, fordi fonden har modtaget mange ansøgninger i 2020, og fordi VEU-omstillingsfonden har begrænsede midler. Det betyder, at El-kompetenceudviklingsfonden risikerer en øget udgift.

For at overholde de økonomiske rammer i fonden kan der fra den 14. september og indtil årets udgang, derfor kun ansøges om tilskud til ét modul på akademiniveau.

Undtagelser

Der kan gives tilskud til modul nummer to i 2020, hvis der er tale om:
• Et afgangsprojekt
• Et af følgende valgfrie moduler indenfor bygningsautomatik: Bygningsautomatik systemkendskab eller Bygningsautomatik koordination

Kriterier for tilskud

For at kunne søge om tilskud fra fonden er det en betingelse, at:
• ansøger er omfattet af overenskomsten mellem Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne eller er omfattet af tiltrædelsesoverenskomsten, der er tegnet med Dansk El-Forbund
• der samtidig søges om Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) samt tilskud fra VEU-omstillingsfonden. Hvis du får afslag på tilskud fra VEU-omstillingsfonden, skal du bede erhvervsakademiet om at blive skrevet på ventelisten

For selvvalgt efteruddannese er det udover ovenstående en betingelse at:
• ansøger har minimum 9 måneders anciennitet
• at arbejdsgiver bekræfter, at deltagelse i kurset sker efter aftale med virksomheden

Læs mere

Du kan læse mere om mulighederne for tilskud fra fonden på kompetencefondens hjemmeside, hvor der også kan søges om forhåndsgodkendelse og tilskud til efteruddannelsen.

De øvrige tilskudsmuligheder i El-branchens kompetenceudviklingsfond påvirkes ikke.