Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

2×2 TR-uddannelsen

Dine kolleger har valgt dig som tillidsrepræsentant til at varetage deres interesser på jeres arbejdsplads. Det forpligter og der er store forventninger og krav til dig og din rolle fra både kolleger, virksomhedens ledelse og fra lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationerne.

Du har givetvis også sagt ja til rollen, for at gøre dit bedste for at vedligeholde og fremme et godt samarbejde på arbejdspladsen.

Det er et stort ansvar og gode intentioner alene er ikke nok i denne rolle. Det kræver meget mere og det er vigtigt, at du er uddannet til at tackle de udfordringer, du vil møde.

Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund, Dansk Metal og TEKNIQ Arbejdsgiverne udbyder derfor i samarbejde denne tillidsrepræsentant-uddannelse på 2×2 dages internatundervisning.

Uddannelsens fire hovedtemaer er:

 • Den danske model
 • Virksomhedsforståelse
 • Ledelsesformer og konflikthåndtering
 • Kompetenceudvikling

Formålet med uddannelsen er at:

 • Fremme et godt samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne i virksomhederne for at udvikle
  virksomhedernes produktivitet og konkurrencekraft og medarbejdernes trivsels- og udviklingsmuligheder
 • Styrke tillidsrepræsentantfunktionen og derigennem det lokale samarbejde
 • Styrke tillidsrepræsentantens viden om virksomhedernes udviklingsmæssige, produktionsmæssige, driftsøkonomiske og konkurrencemæssige vilkår og betydningen af et godt psykisk arbejdsmiljø, ligesom der skal fokuseres på vigtigheden af et gensidigt højt informationsniveau mellem de lokale parter

Hvem bør deltage?

Tillidsrepræsentanter inden for overenskomsternes område.

Praktiske oplysninger

TR-uddannelsen består af 2 moduler a 2 dage inkl. overnatning og afholdes to gange om året (forår og  efterår).

Det koster ikke noget at deltage på uddannelsen og din virksomhed får dækket udgifter for din deltagelse, det vil sige løn- og transportudgifter.

Udfyld tilmeldingsformularen herunder, så får du nærmere besked.

Læs mere om indholdet på modulerne

Modul 1

HVAD FORSTÅS DER VED DEN DANSKE MODEL?

 • Aktørerne på arbejdsmarkedet, fagforeninger, arbejdsgiverforeninger, offentlige myndigheder – centralt og lokalt.
 • Overenskomstens bestemmelser omkring tillidsrepræsentanten.
 • Samarbejde – hvad kendetegner det gode samarbejde? Mål og midler, muligheder og begrænsninger.
 • Samarbejdsudvalg – det praktiske arbejde i samarbejdsudvalget (dagsorden, referat, etc.)


VIRKSOMHEDSFORSTÅELSE, STRATEGI OG ØKONOMI

 • Strategi og forretningsforståelse.
 • Strategiprocessen og medarbejderne.
 • Økonomi – hvilket værktøj er et regnskab, og hvad er dets grundlag?
 • Hvordan læser man et regnskab?
Modul 2

LEDELSESFORMER OG KONFLIKTHÅNDTERING

 • Værdibaseret ledelse
 • Information og kommunikation
 • Konflikthåndtering
 • Trivsel på arbejdspladsen, socialt, psykisk og fysisk
 • Arbejdsmiljø og tillidsrepræsentanten
 • Hvordan arbejder man med principper?
 • Herunder personalepolitiske tiltag

KOMPETENCEUDVIKLING OG UDDANNELSE

 • Kompetenceudvikling i virksomheden overordnet
 • De enkelte medarbejderes kompetenceudvikling
 • MUS/PU i virksomheden
 • Tillidsrepræsentant og egen faglig uddannelse
 • Uddannelsesplanlægning – forbunds-/FIU-kurser – faglig uddannelse mv.
 • Opsamling og afrunding
 • Evaluering

Det siger de tidligere kursister om uddannelsen

Konflikthåndtering er vigtig i TR-rollen

–  Overordnet set er kurset godt, fordi du bliver introduceret til mange områder, du kan blive involveret i som tillidsrepræsentant. Jeg fik mest ud af kursets modul 2 med bl.a. Konflikthåndtering og Kompetenceudvikling. Det var de mest spændende emner for mig, og Lønforhandlingsteknik var også godt.

–  Især konflikthåndteringen er vigtig, for det er primært dér, at dine opgaver og udfordringer ligger i hverdagen. Man kan sige, at jeg kom lidt sent af sted på uddannelsen, da jeg havde været tillidsrepræsentant i næsten 1 år og allerede havde oplevet forskellige situationer. Bl.a. en besværlig konflikt mellem en medarbejder og ledelse. En anden konflikt resulterede i en sympatistrejke. Havde jeg taget uddannelsen før, havde det givet mig bedre muligheder for at agere, end tilfældet var. Så jeg trak på hjælp i den lokale DEF-afdeling.

At bevæge sig på en knivsæg

–  I rollen som tillidsrepræsentant bevæger du dig nogle gange på en knivsæg i forhold til ledelse og medarbejdere. Der kan både opstå situationer, hvor du må gå lidt over på ledelsens side – og andre gange på kollegernes, siger Jesper Y. Kristiansen. – Samtidig skal du bevare din objektivitet og integritet, så du er troværdig over for begge parter. Dér synes jeg, at min primære funktion ligger, og det må kurset godt gøre endnu mere ud af. Til gengæld interesserer virksomhedsøkonomi mig ikke så meget, og det fyldte en hel del i kursets første halvdel.

Jesper Y. Kristiansen, YIT Åbyhøj

Fagbevægelsen og vores rolle

–  Jeg var kommet for at blive styrket i min rolle som tillidsrepræsentant, og jeg synes, at den faglige del af kurset var rigtig god. Vi fik bl.a. rusket op i alle de ting, der foregår omkring vores overenskomster, og hvordan de er kommet til verden. Hvordan de faglige kampe foregik omkring århundredeskiftet og de andre ting, som fagbevægelsen er vokset ud af. Det synes jeg var virkelig godt, fordi det får os til at tænke over den rolle, vi har.

–  Kurset gav os mange idéer, som jeg synes var spændende at komme igennem, bl.a. om arbejdsmiljø. Det er et vigtigt emne, fordi det berører folk i deres dagligdag. Hvordan forholder vi os til arbejdsmiljø og den situation, vi står i?

Temaer, man skal forhold sig til

–  En anden vigtig ting var diskussionen om, hvor vores system ligger, når vi bliver utilfredse eller uvenner. Her gav kurset en god ballast, så man kan læse folk en lille smule bedre, hvis man kommer i en svær situation – og helst skal kunne løse en konflikt, inden den griber om sig. Det var godt at komme ind over, og underviserne i Konflikthåndtering var dygtige til at bringe nogle temaer på bordet, man skulle forholde sig til.

–  Omkring virksomhedsøkonomi og samarbejde prøvede vi et spil, der umiddelbart var lidt matador-agtigt efter min smag. Det var klart den faglige del af kurset, der havde størst interesse, siger Steen Hansen

–  Jeg skiftede arbejde nogle måneder efter kurset, og i mit nye job er jeg ikke tillidsrepræsentant. Men jeg kunne godt tænke mig at blive det igen, for det er spændende.

Steen Hansen, ATEA

Man får noget i rygsækken

–  Som nyvalgt tillidsrepræsentant synes jeg, at kurset giver dig nogle gode redskaber, du kan gå hjem og bruge i virksomheden. Man lærer lidt om at læse regnskaber, om firmaers strategi og sådan noget. Og om den danske model i det hele taget.

–  Vi var inde og se nogle regnskaber fra bl.a. min virksomhed Bravida, Lindpro og andre. At lære at læse regnskaber betyder noget, fx i forbindelse med lønforhandlinger og lignende.

–  Det var i øvrigt en fordel, at der både var undervisere fra TEKNIQ, Blik & Rør og Dansk El Forbund. De var gode til at supplere hinanden, og kurset var jo både for el- og vvs-montører. Så det betød meget, at tingene ikke kørte i det samme spor hele tiden.

Hvad betyder strategi for et firma?

–  Emnerne understøttede hinanden godt. Vi hørte bl.a., hvad man skal gøre, hvis man selv starter et firma op. Hvordan man arbejder med strategi, så man ikke breder forretningen ud over for meget. Og vi skulle spille et strategispil for at prøve at se, hvor svært det er. Ligegyldigt hvad, så er man som firma ikke stærkere end det svageste led.

–  I løbet af de fire kursusdage fik vi en introduktion til mange ting. Vi fik fx også lært, hvor man kan søge de forskellige efteruddannelser.

–  Alt i alt et rigtig godt kursus, hvor man får noget i rygsækken. Også fordi man taler med andre nyvalgte tillidsrepræsentanter. Det var mange af deltagerne, og det var interessant, fordi vi bokser med mange af de samme problemer. Og det var godt at få noget at vide om den danske model, som er ens for os alle.

Ole Hansen, Bravida Esbjerg