Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

AMU….skuden er ved at vende?

Det er desværre ikke co2-udledningen vi taler om, men aktiviteten på erhvervsskolernes AMU-kurser på El- og Vvs-området. Det er en udvikling, som har svækket det fælles efteruddannelsessystem, der skal hjælpe virksomheder og medarbejdere til at være fagligt opdaterede.

Med tre-partsaftalen om efter- og videreuddannelse fra 2017 blev staten, arbejdsgiverne og arbejdstagerne enige om både at forbedre taxameteret og styrke AMU-kursernes kvalitet. Meget er sat i gang som giver virksomheder og kursister adgang til flere, fagligt stærkere, mere fleksible, bedre dokumenterede kompetencegivende AMU-kurser.

Kender kunderne kvaliteten?

Mange mestre og svende ved ikke at der er et stort kvalitetsudviklingsarbejde i gang på erhvervsskolerne og i AMU-systemet.  Blandt en del kunder – virksomheder som medarbejdere – tales der fortsat om AMU-kurser og AMU-systemet som ”stift og bøvlet”; ”svært at få overblik”; ”utidssvarende”; ”for meget spildtid”; ”De bliver alligevel altid aflyst” og så videre. De udsagn har aldrig været hele sandheden, men det er et image og en måde at tale om AMU på, som afspejles i den faldende AMU-aktivitet. Så skal flere virksomheder og medarbejdere have glæde af den styrkede kvalitet på AMU-kurserne, så kræver det en aktiv, opsøgende indsats.

Projekt om opsøgende indsats

TEKNIQArbejdsgiverne, Dansk Elforbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, EVU og 5 erhvervsskoler er partnere i projektet  ”Opsøgende indsats for Nyt AMU i EL- og Vvs-branchen”. Projektet der løber frem til efteråret 2020 skal afsøge forskellige måder at arbejde med en professionel og systematisk kontakt til virksomheder og kursister. Projektet skal desuden støtte den fortsatte udvikling af kvalitet i uddannelsesudbud-, indhold og rammer. Endelig skal projektet medvirke til at erhvervsskolerne bliver bedre til at dele viden og ressourcer med hinanden.

Foreløbig har de 5 projektskoler – Tech College (Aalborg), Hansenberg (Kolding), CELF (Nykøbing Falster), Roskilde Tekniske Skole (Roskilde) og TEC (København) – alle arbejdet med at styrke udbud og gennemførelse af AMU-kurser. Dertil kommer at mere end 200 virksomhedsbesøg er under planlægning -og en del er allerede gennemført. Det styrker skolernes viden om virksomhedernes behov, og det giver mulighed for at skole og virksomhed i fællesskab kan tænke de fremtidige behov for kurser igennem. Netop det samarbejde er meget væsentligt for at skabe det bedst mulige match mellem virksomhedernes kompetencebehov og erhvervsskolernes kursusudbud. En del skoler har også gennemført møder for virksomheder og kursister på skolerne. Det giver kunderne mulighed for at se udvalget af kurser, se skolens faciliteter, møde undervisere, få en faglig snak om branchen og efteruddannelsesbehovene.

I efteråret 2019 suppleres skolernes indsats med en landsdækkende markedsføringsindsats. Med markedsføringen vil flere virksomheder og kursister blive opmærksomme på og benytte sig af, mulighederne for at få efteruddannelse gennem et AMU-kursus.

Hvis du som skole, virksomhed eller kursist gerne vil vide mere om projektet, så ring eller skriv til Henrik Graun Hermann, EVU (hgh@evu/ 22101740)

 

 AMU – Udvikling af kvalitet og udbud. Før og efter tre-partsaftale om efteruddannelse 2017

[1] (2015-2018. Kilde: UVM).