Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Meget mere AMU

Her finder du materiale om opsøgende arbejde i AMU samlet på et sted.

Til brug for markedsføring af installationsbranchens AMU-kurser, er der produceret en række  animationsfilm om, hvor let det er at finde AMU-kurser på amukurs.dk, og hvordan AMU-kurserne kan udvikle medarbejdernes kompetencer. 

Vi har også fået produceret en række testimonial-videoer, du er velkommen til at dele videoerne.

Pjecer og flyers om AMU og AMU-kurser

For at gøre opmærksom på branchens mange kurser, udgiver vi hvert år to årskataloger, hvor alle branchens kurser er samlet. 

El-branchens årskatalog

VVS-branchens årskatalog

Vi har også lavet en række flyers om nye kurser og digitale programmer til brug i undervisningen, dem finder du herunder.

Den Digitale Varmepumpe

Maskindirektivet

HEAT – service på store fjervarme anlæg

Ladestander kursus

Ny struktur på brandkurserne

Ny struktur på sikrings- og overvågningskurserne

Evaluering af opsøgende arbejde i installationsbranchen

I efteråret 2021 har Rambøll på vegne af installationsbranchen gennemført en mindre kvalitativundersøgelse, for at få brugbar viden om virksomhedernes og medarbejdernes kendskab til og oplevelse af branchens AMU-kurser samt få viden om deres kendskab til den omfattende markedsføringsindsats, der er gennemført de sidste to år.

Du kan læse eller downloade rapporten ved at klikke på billedet.

Af rapporten fremgår det:

  • At branchens AMU-kurser generelt skaber værdi for virksomhederne og har en høj faglig kvalitet. Der er blandede oplevelser med tilrettelæggelsen af AMU-kurserne bl.a. nævnes det, at kurserne aflyses med kort varsel.
  • At virksomhederne har svært ved at finde viden om AMU-kurserne og kursusudbuddet, og finder tilmeldingsproceduren besværlig.
  • At markedsføringsindsatsen ikke har øget kendskabet til branchens AMU-kurser. Der er dog en del pointer at hente i rapporten i forhold til markedsføringskanaler, personlig kontakt og fysiske produkter.
  • At datagrundlaget for analysen er for lille til at kunne tegne et generelt billede af branchens kendskab til, interesse for og oplevelse af AMU-kurserne og markedsføringsindsatsen. Der er dog så mange sammenfald i besvarelserne, at besvarelserne giver et forholdsvist entydigt indblik i barrierer og muligheder for udviklingen af både AMU-kurserne og markedsføringsindsatsen.

Mere AMU-aktivitet

I forbindelse med projekter om opsøgende indsats for nyt AMU i El- og VVS-branchen og markedsføring af branchens AMU-kurser, er der blevet afholdt flere digitale konferencer og webinarer. 

Den vigtige pointe fra konferencen var, at markedsføring virker, og at der er mange måder at gøre det på. Det kan være alt fra automatiserede påmindelser til tidligere kursister og jævnlige besøg eller opkald til virksomheder i området.

I et af projekterne medvirkede fem erhvervsskoler: TECH College i Aalborg, TEC i København, Hansenberg i Kolding, Roskilde Tekniske Skole og CELF i Nykøbing F. I forbindelse med afslutningskonferencen blev der produceret en række videoer, hvor repræsentanter fra hver skole fortæller lidt om, hvad de især er blevet klogere på undervejs i projektet. Du kan se videoerne herunder.

EVU har sammen med TEKNIQ Arbejdsgiverne, Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-forbund og en række erhvervsskoler  arbejdet målrettet for at styrke virksomheders og ansattes kendskab til og interesse for El- og VVS-branchens AMU-kurser.