TEKNIQ EL app

Uddannelsesinstitutioner kan få adgang til TEKNIQ Arbejdsgivernes app, der til stadighed optimeres og videreudvikles.

TEKNIQ Arbejdsgivernes app, TEKNIQ EL, sikrer dig en smidig overgang til de nye bestemmelser og gør det hurtigt for dig at dimensionere installationer på stedet – uden at skulle gennemføre beregninger og tunge tabelopslag.

Dimensionering og vejledningsfilm efter DS/HD 60364-standardserien

I version 2.1 kan du nu vælge mærkestrømme ned til 6 A for både automatsikringer og smeltesikringer, og for smeltesikringer er mærkestrømmen udvidet fra 63 A og op til 250 A.

Der kan nu også foretages kontrol af kortslutningsbeskyttelse med smeltesikringer. Når der anvendes automatsikringer af fabrikater og typer, hvor data ikke foreligger i appen, kan du i stedet vælge ”Andet fabrikat”.

Appen samler dokumentationen i en PDF-rapport, som du kan sende til en valgfri mailadresse.

Version 2.2.0 lige på trapperne, hvor dimensioneringsdelen er opdateret med Sikkerhedsstyrelsens nye 70%-regel, og suppleret Send funktionen for PDF-rapporterne med en Del funktion, så du bl.a. frit kan vælge mailprogram. Hertil kommer mulighed for at gemme dine rapporter i dropbox.

I vejledningsdelen vil du finde en lang række video-vejledninger og skriftlige vejledninger med illustrati­oner og figurer om fortolkningen af de nye el-sikker­hedsregler – installationsbekendtgørelsen, DS/HD 60364-serien samt de nye L-AUS bestemmelser for arbejde under spænding i DS/EN 50110.

Der vil løbende komme nye og reviderede vejledninger, som for en stor dels vedkommende er udarbejdet i samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen.

Læs mere om app’en og se priser her.

Hent app’en til iPhone her.

Hent app’en til Android her.