Seneste nyheder

Nyheder

Bliv klogere på frafaldet på vvs- energiuddannelsen

For at finde mulige forklaringer på frafaldet af elever og lærlinge på vvs-energiuddannelsen har fagligt udvalg bedt konsulentfirmaet Moos-Bjerre om at udarbejde en data- og interviewundersøgelse der sætter spot på gennemførelse og frafaldsårsager.

Læs mere »
el nyheder

Stort potentiale i at nedbringe frafaldet på elektrikeruddannelsen

Det faglige udvalg har igangsat en analyse af det relativt høje frafald på elektrikeruddannelsen, så der kan sættes mere målrettet ind for at få det nedbragt. Analysens hovedresultater er nu færdige fra konsulentfirmaet Moos-Bjerre og fagligt udvalg drøfter det videre arbejde med analysens resultater efter sommerferien.

Læs mere »

EVU er sekretariat for de faglige udvalg for henholdsvis elektrikeruddannelsen og vvs-energiuddannelsen. 

Højnæsvej 71
2610 Rødovre
CVR: 25138902

Tlf: +45 3672 6400
Email: evu@evu

EVU er sekretariat for de faglige udvalg for henholdsvis elektrikeruddannelsen og vvs-energiuddannelsen. 

Højnæsvej 71
2610 Rødovre
CVR: 25138902

Tlf: +45 3672 6400
Email: evu@evu