Vidensportal

Denne side opdateres løbende med relevant materiale, der kan anvendes i uddannelsessammenhæng og til støtte for arbejdet i el og vvs-branchen. Søg efter dit interesseområde eller klik dig på opdagelse i kategorierne nedenfor.

Er du medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne, Dansk El-Forbund eller Blik- og Rørarbejderforbundet og ønsker du adgang til undervisningsmateriale fra det tidligere EVUforlag.dk, kan du sende en mail til evu@evu med angivelse af hvilke mailadresser, der ønsker adgang til det EVU-SharePoint hvor materialet er flyttet til.

EL

Alarm-, brand og sikringsteknik

I kompendiet Brand – projektering af ABA bliver du klogere på sikringsanlæg.

Datatilsynet har udarbejdet 3 vejledninger til videoovervågning for offentlige myndigheder, boligorganisationer og private virksomheder.

Automatiske anlæg

I kompendiet Integration og SCADA af procesanlæg bliver du klogere på hvordan SCADA fungerer og hvordan du får bedst muligt data ud af systemet. 

 

Læs om CTS-anlæg i kompendierne CTS-anlæg, programmering og visualisering eller CTS-anlæg Programmering for at få styr på alt omkring opbygningen og programmeringen på anlægget. 

 

KNX-programmering er vigtigt for dig, der arbejder med bolig- og bygningsautomation. 

 

Ønsker du at blive klogere på elektrisk automation på aut. maskiner og anlæg? Så har vi samlet den vigtigste viden til dig i kompendierne Elektrisk støj, Motorregulering – frekvensomformere, Installation af pneumatiske komponeter og Regulering – indregulering og fejlfinding.

Belysning

Undervisningsmaterialet fra Lysviden er struktureret i ni hovedemner, der indeholder artikler, der så vidt muligt er opbygget så læseren først præsenteres for basisviden og efterfølgende kan læse sig dybere ned i emnet efter behov og interesse. 

Bliv klogere på belysning i kompendiet Belysning – Lyskilder og kvalitet. Du kan også læse om Nød- og sikkerhedsbelysning

Droneteknologi

Her kommer der snart spændende indhold!

El-sikkerhed

Renover-sikkert illustrerer hvad du skal være særligt opmærksom på, når du renoverer en bygning, hvor der kan være risiko for farlige stoffer i gamle byggematerialer. 

 

SBI-anvisning 276: Praktisk udførelse af vådrum.

 

Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside kan du finde vejledninger om elinstallationer og generelle forhold og hvad du skal være opmærksom på ved elinstallationer på offentlige områder, i boliger og om verifikation. Desuden et særskilt afsnit om arbejde under spænding (L-aus), hvor der i øvrigt er en række gode informative videoer. 

 

Sikkerhedsstyrelsen har i samarbejde med DEF udarbejdet en Sikker El App, der skal hjælpe lærlinge med, at undgå stød. App’en giver også vejledning til lærlingen, hvis uheldet sker.

 

Elevatorteknik

Her kommer der snart spændende indhold!

Energihåndbog
For undervisere

Intro til El-matematik er et gratis online værktøj til dig, der har brug for at få styr på den grundlæggende matematik.

Har du overvejet at benytte podcast i undervisningen? Center for IT i Undervisningen har udarbejdet en manual til, hvordan man laver podcasts til brug i undervisningen.

EMU.dk er Børne- og Undervisningsministeriets læringsportal og den indeholder forskelligt inspirationsmateriale, konkrete aktiviteter, viden og forskning, undervisningsforløb samt gode eksempler i praksis. På EMU.dk findes indhold til alle ministeriets lærings- og uddannelsesområder.

Børne- og Undervisningsministeriets faglige platform for erhvervsuddannelser emu-respons finder du hjælp og inspiration til undervisningen i grundfagene afsætning, dansk, erhvervsinformatik, matematik, naturfag, samfundsfag, teknologi samt til grundforløbets 1. del.

Emu-respons skal gøre det lettere for landets erhvervsskolelærere- og ledere at modtage faglig rådgivning om fagenes indhold, tilrettelæggelse og prøver. Fagkonsulenten og den pædagogiske konsulent kan via emu-respons besvare flere spørgsmål i ét samlet svar, offentliggøre hyppigt stillede spørgsmål samt udsende målrettet og aktuel viden og information.

På emu-respons kan du stille spørgsmål til fagkonsulenter og pædagogiske konsulenter i grundfag, erhvervsfag samt i grundforløbets 1. del. Spørgsmål og svar, der vurderes til gavn for mange brugere, vil blive synliggjort på platformen.

Materialeplatformen kan du finde et hav af forskellige læringsressourcer til alle former for uddannelse. 

Sikkerhedsstyrelsen har i samarbejde med DEF udarbejdet en Sikker El App, der skal hjælpe lærlinge med at undgå stød. App’en giver også vejledning til lærlingen, hvis uheldet sker.

Undervisningsmaterialet fra Lysviden er struktureret i ni hovedemner, der indeholder artikler, der så vidt muligt er opbygget så læseren først præsenteres for basisviden og efterfølgende kan læse sig dybere ned i emnet efter behov og interesse. 

Igennem Videncenterportalen får du valget mellem 10 videnscentre, så du nemt kan finde den information, som er relevant for dig.

Metodehåndbogen Digitalisering i AMU El-branchen kan fordelsagtigt bruges af lærer og erhvervsskoler, der er interesserede i at digitalisere undervisningsforløbene.

DjH har i samarbejde med EVU udviklet et digitalt undervisningsforløb til modul 3.2 – Integration og SCADA af procesanlæg

Fagligt Udvalg for elektrikeruddannelsen, Yourskills.dk og DjH har sammen udviklet et læringsforløb til supplerende matematik på EUX.

Hvidevarer

Her kommer der snart spændende indhold!

Installationsteknik

Termografering kan bruges til mange forskellige ting, men er især vigtigt for at opdage problemer i fx. en el tavle. 

 

Kompendiet Elektrisk støj giver dig grundlæggende viden omkring frekvens, transienter og statisk elektricitett mm.

 

Få overblik over dimensionering i kompendiet Dimensionering, særlige områder og Dimensionering, TN-systemer, så du er klar til at arbejde med IT-systemer. 

Intelligente bygningsinstallationer

Skal du arbejde med energioptimering af et HVAC-anlæg, så kan du med fordel læse Energioptimering af et HVAC-anlæg, der giver dig indblik i blandt andet PI diagram, følertyper og frekvensomformere. 

IoT og dataanalyse

Analysen er udarbejdet af Teknologisk Institut for Dansk El-Forbund, Blik- og Rørarbejdeforbundet og TEKNIQ Arbejdsgiverne. Analysen kortlægger de seneste års teknologiske udvikling inden for IoT og data analytics samt de fremtidige perspektiver og muligheder, som teknologien rummer for værdiskabelse og nye forretningsmodeller.

Vil du gerne vide, hvad Big Data er? Og hvordan du kan arbejde med store mængder datakilder? Videncenter for Automation og Robotteknologi (Nord) har udarbejdet undervisningmaterialer, der gør dig meget klogere på Big Data.

Bliv klogere på, hvad IoT (Internet of Things) er, og hvordan du programmerer IoT, med undervisningsmateriale fra Videnscenter for Automation og Robotteknologi (Nord).

Datatilsynet har udviklet den digitale GDPR-quiz, Datadysten. Her kan både børn og voksne teste sig selv i bl.a. begrebsforståelse og rettigheder.

Kabelmontage

Læs mere om Kabelmontageuddannelsen og bliv klogere på denne.

Kommunikation og netværk

Her kommer der snart spændende indhold!

Kølecertifikat og varmepumper

Stiebel Eltron har udarbejdet et værktøj, der er nyttigt i forbindelse med, at vælge og forstå varmepumper.

 

Videncenter for energibesparelser i bygninger, har udgivet en række guides og energiløsninger bl.a. denne om konvertering fra elvarme til luft-vandvarmepumpe,  som handler om overgangen til varmepumper i husstande uden for fjernvarmeområder. Løsningen beskriver, hvordan installatører og håndværkere udfører arbejdet med varmepumper korrekt.

 

I kompendiet Køle- fryse – komfortanlæg – grundlæggende bliver du klædt på med al den vigtigste viden om køleanlæg. Ønsker du at vide mere om optimering og eftersyn af køle- fryse- og komfortanlæg kan du læse videre i kompendiet Køle- fryse – komfortanlæg – optimering og eftersyn.

Lovgivning/standarder

I kompendiet Eftersyn af elværktøj kan du læse nærmere omkring elektrisk håndværktøj og hvordan du vedligeholder disse sikkert. 

SBI-anvisning 276: Praktisk udførelse af vådrum.

Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside kan du finde vejledninger om elinstallationer og generelle forhold og hvad du skal være opmærksom på ved elinstallationer på offentlige områder, i boliger og om verifikation. Desuden et særskilt afsnit om arbejde under spænding (L-aus), hvor der i øvrigt er en række gode informative videoer. 

Få styr på de vigtigste love og standarder i kompendiet Elsikkerhedsloven – relevante love og standarder.

Få overblik over dimensionering i kompendiet Dimensionering, særlige områder og Dimensionering, TN-systemer, så du er klar til at arbejde med IT-systemer.

Ønsker du at blive klogere på arbejde under spænding? Læs kompendiet Arbejde på eller nær spænding og bliv klædt på til at arbejde med dette. 

I forbindelse med dit arbejde med el er det vigtigt at have styr på sikkerheden. Verifikation af eletkriske installationer sikrer at ingen kommer galt af sted under arbejdet.

TEKNIQ Arbejdsgiverne har lavet en video, der forklarer, hvordan du udfører risikovurdering korrekt i henhold til standarden DS/EN 50110.

Maritime el-installationer

Skal du udføre arbejde på en offshore platform kan du med fordel læse kompendiet Maritime elinstallationer, så du er klædt på til at arbejde med vindmøller. Du får også viden om vigtige love og standarder. 

Robotteknologi

Hvis du er interesseret i robotteknologi kan du med fordel læse kompendiet Robotteknologi for elektrikere, der blandt andet forklarer om programmering, risikovurdering og optimering af robotteknologi.

Er du interesseret i Universal Robot, har Videnscenter for Automation og Robotteknologi (Nord) udviklet videoundervisningsmateriale til opstart og programmering af UR-robot, som kan bruges af kursister og faglærere på AMU eller H1.

Tavler

Her kommer der snart spændende indhold!

TEKNIQ EL App
Tele- og datateknik

Du kan med fordel læse undervisningsmaterialet måling på PoE i forbindelse med AMU-kurset Power Over Ethernet (49565). Du kan også lave øvelserne Måling på PoE 1,2 og 3 til undervisningsmaterialet 

 

Skal du arbejde med netværksteknologi bør du læse kompendiet Grundlæggende netværksteknologi. 

Til folkeskolelærere

Boss Ladies har til formål at udfordre kønsopdelte normer indenfor uddannelse og arbejdesmarkedet. Boss Ladies har derfor udarbejdet spændende undervisningsmateriale, som du kan benytte gratis til et undervisningsforløb for din 7.-9. klasse.

DA Åben Virksomhed er vejen til samarbejde om undervisning. Her kan lærere finde undervisningsmateriale der indeholder virksomhedsbesøg.

EMU.dk er Børne- og Undervisningsministeriets lærlingsportal og den indeholder forskelligt inspirationsmateriale, konkrete aktiviteter, viden og forskning, undervisningsforløb samt gode eksempler i praksis. På EMU.dk findes indhold ti lalle ministeriets lærings- og uddannelsesområder.

Det nye Inspirationshæfte til håndværk i folkeskolen fra Realdania er til lærere, som mangler nye ideer til undervisningsforløb i det obligatoriske fag håndværk og design. 

Undervisningsmaterialet fra Lysviden er struktureret i ni hovedemner, der indeholder artikler, der så vidt muligt er opbygget så læseren først præsenteres for basisviden og efterfølgende kan læse sig dybere ned i emnet efter behov og interesse.

Sikkerhedsstyrelsens undervisningsmateriale om strøm og elsikkerhed kan gratis benyttes til undervisningsforløb i 5.-6. og 7.-9. klassetrin.

Vedvarende energi

Energistyrelsen indsamler og formidlerviden om konkrete og praktiske muligheder til at reducere energiforbruget i bygninger. 

Videncenter for energibesparelser i bygninger har udgivet en række guides og energiløsninger bl.a. denne om konvertering fra elvarme til luft-vandvarmepumpe,  som handler om overgangen til varmepumper i husstande uden for fjernvarmeområder. Løsningen beskriver, hvordan installatører og håndværkere udfører arbejdet med varmepumper korrekt.

Videncenter for energibesparelser i bygninger har også lavet en omfattende guide om solcelleanlæg til el-produktion. Du finder guiden her.

TEKNIQ Arbejdsgiverne har udgivet en videoguide, der gennemgår kravene til installation af batterianlæg og inverter.

VVS

Blikkenslagerarbejde

Er du nysgerrig på den grundlæggende matematik der bruges på vvs-energiuddannelsen, så kan du med fordel læse Grundlæggende Vvs-matematik. Pjecen giver dig et indblik i beregninger, der bruges til opmålng, udfoldning og konstruktion.

Bygningsinstallationer (HVAC)

Grundejernes Investeringsfond har udarbejdet et fremsynsnotat om bygningsinstallationer i et bæredygtighedsperspektiv.

Droneteknologi

Her kommer der snart spændende indhold!

Elteknik

Her kommer snart spændende indhold!

Energihåndbog
Erhvervsinformatik og teknologiforståelse

Code.Org er et fantastisk redskab til at lære om blokkodning og dens mange muligheder. I gennem flere kurser på forskellige niveauer får man et bredere kendskab til teknologien. 

eVidencenteret har udarbejdet online kurser henvendt til undervisere i erhvervsinformatik og teknologiforståelse

EVU har udarbejdet en vejledning til det nye fag Teknologiforståelse på Vvs-energiuddannelsen. I vejledningen finder du både hjælp til undervisning i faget, forklaringer til målpindende og meget mere. 

Teknologisk institut har oprettet en side med inspirationsmateriale til undervisere i faget erhvervsinformatik.

Center for IT i undervisningen har også udviklet inspirationsmateriale, som kan bruges i undervisningen og hentes frit.

Datatilsynet har udviklet den digitale GDPR-quiz, Datadysten. Her kan både børn og voksne teste sig selv i bl.a. begrebsforståelse og rettigheder.

Fjernvarme

 

Arbejdet med fjernvarme kan være svært, hvis ikke du har styr på bla. systemsnumre, ventilbegreber mm. Alt dette kan du læse mere om i kompendiet Fjernvarme.

 

For undervisere

EMU.dk er Børne- og Undervisningsministeriets læringsportal og den indeholder forskelligt inspirationsmateriale, konkrete aktiviteter, viden og forskning, undervisningsforløb samt gode eksempler i praksis. På EMU.dk findes indhold ti lalle ministeriets lærings- og uddannelsesområder.

Børne- og Undervisningsministeriets faglige platform for erhvervsuddannelser emu-respons finder du hjælp og inspiration til undervisningen i grundfagene afsætning, dansk, erhvervsinformatik, matematik, naturfag, samfundsfag, teknologi samt til grundforløbets 1. del.

Emu-respons skal gøre det lettere for landets erhvervsskolelærere- og ledere at modtage faglig rådgivning om fagenes indhold, tilrettelæggelse og prøver. Fagkonsulenten og den pædagogiske konsulent kan via emu-respons besvare flere spørgsmål i ét samlet svar, offentliggøre hyppigt stillede spørgsmål samt udsende målrettet og aktuel viden og information.

På emu-respons kan du stille spørgsmål til fagkonsulenter og pædagogiske konsulenter i grundfag, erhvervsfag samt i grundforløbets 1. del. Spørgsmål og svar, der vurderes til gavn for mange brugere, vil blive synliggjort på platformen.

materialeplatformen kan du finde et hav af læringsressourcer til alle former for uddannelse. 

Igennem videncenterportalen får du valget mellem 10 videnscentre, så du nemt kan finde den information, som er relevant for dig.

På Uge 26 i 2023 præsenterede TECHCOLLEGE materiale til Ventilationsundervisning på GF2. Find oplæg, øvelser og andre materialer her.

Gas og olie

På Retsinformation.dk finder du gældende lovgivninger og bekendtgørelser fx gassikkerhedsloven eller bekendtgørelsen om sikkerhed for gasinstallationer

 

Arbejder du med svejsning? Få genopfrisket svejsning af rørsystemer i plast, så du er klædt på til din næste opgave. 

IoT og dataanalyse

Analysen er udarbejdet af Teknologisk Institut for Dansk El-Forbund, Blik- og Rørarbejdeforbundet og TEKNIQ Arbejdsgiverne. Analysen kortlægger de seneste års teknologiske udvikling inden for IoT og data analytics samt de fremtidige perspektiver og muligheder, som teknologien rummer for værdiskabelse og nye forretningsmodeller.

Vil du gerne vide, hvad Big Data er? Og hvordan du kan arbejde med store mængder datakilder? Videncenter for Automation og Robotteknologi (Nord) har udarbejdet undervisningmaterialer, der gør dig meget klogere på Big Data.

Bliv klogere på, hvad IoT (Internet of Things) er, og hvordan du programmerer IoT, med undervisningsmateriale fra Videnscenter for Automation og Robotteknologi (Nord).

Kølecertifikat og varmepumper

Stiebel Eltron har udarbejdet et værktøj, der er nyttigt i forbindelse med, at vælge og forstå varmepumper. 

 

Dette værktøj fra Videncenter for Energibesparelser i Bygninger er fantastisk, når der skal tjekkes om varmesystemet i et hus er velegnet til lavtemperaturdrift. 

 

Videncenter for energibesparelser i bygninger, har udgivet en række guides og energiløsninger bl.a. denne om konvertering fra elvarme til luft-vandvarmepumpe,  som handler om overgangen til varmepumper i husstande uden for fjernvarmeområder. Løsningen beskriver, hvordan installatører og håndværkere udfører arbejdet med varmepumper korrekt.

 

I kompendiet Køle- fryse – komfortanlæg – grundlæggende bliver du klædt på med al den vigtigste viden om køleanlæg. Ønsker du at vide mere om optimering og eftersyn af køle- fryse- og komfortanlæg kan du læse videre i kompendiet Køle- fryse – komfortanlæg – optimering og eftersyn.

Lovgivning/standarder

I kompendiet Eftersyn af elværktøj kan du læse nærmere omkring elektrisk håndværktøj og hvordan du vedligeholder disse sikkert. 

 

Renover-sikkert illustrerer hvad du skal være særligt opmærksom på, når du renoverer en bygning, hvor der kan være risiko for farlige stoffer i gamle byggematerialer. 

 

SBI-anvisning 276: Praktisk udførelse af vådrum.

Sanitetsautomatik

Velfærdsteknologi er yderst vigtigt for at hjælpe udsatte borgere i samfundet. 

Svejsning

Arbejder du med svejsning? Få genopfrisket svejsning af rørsystemer i plast, så du er klædt på til din næste opgave. 

Til folkeskolelærere

Boss Ladies har til formål at udfordre kønsopdelte normer indenfor uddannelse og arbejdesmarkedet. Boss Ladies har derfor udarbejdet spændende undervisningsmateriale, som du kan benytte gratis til et undervisningsforløb for din 7-9. klasse.

DA Åben Virksomhed er vejen til samarbejde om undervisning. Her kan lærere finde undervisningsmateriale der indeholder virksomhedsbesøg. 

EMU.dk er Børne- og Undervisningsministeriets læringsportal og den indeholder forskelligt inspirationsmateriale, konkrete aktiviteter, viden og forskning, undervisningsforløb samt gode eksempler i praksis. På EMU.dk findes indhold ti lalle ministeriets lærings- og uddannelsesområder.

Det nye Inspirationshæfte til håndværk i folkeskolen fra Realdania er til lærer, som mangler nye ideer til undervisningsforløb i det obligatoriske fag håndværk og design. 

Varme

For at opretholde et godt indeklima er det vigtigt at have styr på regulering af et energianlæg. Arbejder du med energianlæg kan du med fordel læse Regulering af energianlæg.

Vedvarende energi

Energistyrelsen indsamler og formidlerviden om konkrete og praktiske muligheder til at reducere energiforbruget i bygninger. 

Videncenter for energibesparelser i bygninger, har udgivet en række guides og energiløsninger bl.a. denne om konvertering fra elvarme til luft-vandvarmepumpe,  som handler om overgangen til varmepumper i husstande uden for fjernvarmeområder. Løsningen beskriver, hvordan installatører og håndværkere udfører arbejdet med varmepumper korrekt.

 

Ventilation

Med Videncenter for Energibesparelser i Bygningers guide om ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme, får du en række anbefalinger og råd til valg af enten decentrale eller centrale ventilationsanlæg. Du finder guiden her.

På Uge 26 i 2023 præsenterede TECHCOLLEGE materiale til Ventilationsundervisning på GF2. Find oplæg, øvelser og andre materialer her.