Vidensportal

Denne side opdateres løbende med relevant materiale, der kan anvendes i uddannelsessammenhæng og til støtte for arbejdet i el og vvs-branchen. Søg efter dit interesseområde eller klik dig på opdagelse i kategorierne nedenfor.

Er du medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne, Dansk El-Forbund eller Blik- og Rørarbejderforbundet og ønsker du adgang til undervisningsmateriale fra det tidligere EVUforlag.dk, kan du sende en mail til evu@evu.dk med angivelse af hvilke mailadresser, der ønsker adgang til det EVU-SharePoint hvor materialet er flyttet til.

EL

Automatiske anlæg
Belysning

Undervisningsmaterialet fra Lysviden er struktureret i ni hovedemner, der indeholder artikler, der så vidt muligt er opbygget så læseren først præsenteres for basisviden og efterfølgende kan læse sig dybere ned i emnet efter behov og interesse. 

Droneteknologi

Her kommer der snart spændende indhold!

El-sikkerhed

 

Renover-sikkert illustrerer hvad du skal være særligt opmærksom på, når du renoverer en bygning, hvor der kan være risiko for farlige stoffer i gamle byggematerialer. 

 

SBI-anvisning 276: Praktisk udførelse af vådrum.

 

Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside kan du finde vejledninger om elinstallationer og generelle forhold og hvad du skal være opmærksom på ved elinstallationer på offentlige områder, i boliger og om verifikation. Desuden et særskilt afsnit om arbejde under spænding (L-aus), hvor der i øvrigt er en række gode informative videoer. 

 

Sikkerhedsstyrelsen har i samarbejde med DEF udarbejdet en Sikker El App, der skal hjælpe lærlinge med, at undgå stød. App’en giver også vejledning til lærlingen, hvis uheldet sker.

Elevatorteknik

Her kommer der snart spændende indhold!

Energihåndbog
For undervisere

Har du overvejet at benytte podcast i undervisningen? Center for IT i Undervisningen fortæller hvordan om hvordan man får mest muligt ud af podcasts i undervisningen. 

 

EMU.dk er Børne- og Undervisningsministeriets lærlingsportal og den indeholder forskelligt inspirationsmateriale, konkrete aktiviteter, viden og forskning, undervisningsforløb samt gode eksempler i praksis. På EMU.dk findes indhold ti lalle ministeriets lærings- og uddannelsesområder, herunder også erhvervsuddannelsen og voksenuddannelsesområdet (AMU).

materialeplatformen kan du finde et hav af forskellige læringsressourcer  til alle former for uddannelse. 

 

Sikkerhedsstyrelsen har i samarbejde med DEF udarbejdet en Sikker El App, der skal hjælpe lærlinge med, at undgå stød. App’en giver også vejledning til lærlingen, hvis uheldet sker.

Undervisningsmaterialet fra Lysviden er struktureret i ni hovedemner, der indeholder artikler, der så vidt muligt er opbygget så læseren først præsenteres for basisviden og efterfølgende kan læse sig dybere ned i emnet efter behov og interesse. 

 

Igennem videncenterportalen får du valget mellem 10 videnscentre, så du nemt kan finde den information, som er relevant for dig.

 

Metodehåndbogen Digitalisering i AMU El-branchen kan fordelsagtigt bruges af lærer og erhvervsskoler, der er interesserede i at digitalisere undervisningsforløbene.

Hvidevarer

Her kommer der snart spændende indhold!

Installationsteknik

Her kommer der snart spændende indhold!

Intelligente bygningsinstallationer

Her kommer der snart spændende indhold!

IoT og dataanalyse

Analysen er udarbejdet af Teknologisk Institut for Dansk El-Forbund, Blik- og Rørarbejdeforbundet og TEKNIQ Arbejdsgiverne. Analysen kortlægger de seneste års teknologiske udvikling inden for IoT og data analytics samt de fremtidige perspektiver og muligheder, som teknologien rummer for værdiskabelse og nye forretningsmodeller. 

Kommunikation og netværk

Her kommer der snart spændende indhold!

Kølcertifikat og varmepumper

Stiebel Eltron har udarbejdet et værktøj, der er nyttigt i forbindelse med, at vælge og forstå varmepumper. 

Videncenter for energibesparelser i bygninger, har udgivet en række guides og energiløsninger bl.a. denne om konvertering fra elvarme til luft-vandvarmepumpe,  som handler om overgangen til varmepumper i husstande uden for fjernvarmeområder. Løsningen beskriver, hvordan installatører og håndværkere udfører arbejdet med varmepumper korrekt.

Lovgivning/standarder

I kompendiet Eftersyn af elværktøj kan du læse nærmere omkring elektrisk håndværktøj og hvordan du vedligeholder disse sikkert. 

 

SBI-anvisning 276: Praktisk udførelse af vådrum.

 

Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside kan du finde vejledninger om elinstallationer og generelle forhold og hvad du skal være opmærksom på ved elinstallationer på offentlige områder, i boliger og om verifikation. Desuden et særskilt afsnit om arbejde under spænding (L-aus), hvor der i øvrigt er en række gode informative videoer. 

Maritime el-installationer

Her kommer der snart spændende indhold!

Robotteknologi

Her kommer der snart spændende indhold!

Tavler

Her kommer der snart spændende indhold!

TEKNIQ EL App
Til folkeskolelærere

Boss Ladies har til formål at udfordre kønsopdelte normer indenfor uddannelse og arbejdesmarkedet. Boss Ladies har derfor udarbejdet spændende undervisningsmateriale, som du kan benytte gratis til et undervisningsforløb for din 7-9. klasse.

 

DA Åben Virksomhed er vejen til samarbejde om undervisning. Her kan lærere finde undervisningsmateriale der indeholder virksomhedsbesøg.

 

EMU.dk er Børne- og Undervisningsministeriets lærlingsportal og den indeholder forskelligt inspirationsmateriale, konkrete aktiviteter, viden og forskning, undervisningsforløb samt gode eksempler i praksis. På EMU.dk findes indhold ti lalle ministeriets lærings- og uddannelsesområder, herunder også erhvervsuddannelsen og voksenuddannelsesområdet (AMU). 

 

Det nye Inspirationshæfte til håndværk i folkeskolen fra Realdania er til lærer, som mangler nye ideer til undervisningsforløb i det obligatoriske fag håndværk og design. 

 

Undervisningsmaterialet fra Lysviden er struktureret i ni hovedemner, der indeholder artikler, der så vidt muligt er opbygget så læseren først præsenteres for basisviden og efterfølgende kan læse sig dybere ned i emnet efter behov og interesse. 

Vedvarende energi

Energistyrelsen indsamler og formidlerviden om konkrete og praktiske muligheder til at reducere energiforbruget i bygninger. 

Videncenter for energibesparelser i bygninger, har udgivet en række guides og energiløsninger bl.a. denne om konvertering fra elvarme til luft-vandvarmepumpe,  som handler om overgangen til varmepumper i husstande uden for fjernvarmeområder. Løsningen beskriver, hvordan installatører og håndværkere udfører arbejdet med varmepumper korrekt.

VVS

Blikkenslagerarbejde

Her kommer der snart spændende indhold!

Droneteknologi

Her kommer der snart spændende indhold!

Elteknik

Her kommer der snart spændende indhold!

Energihåndbog
Erhvervsinformatik og teknologiforståelse

Code.Org er et fantastisk redskab til at lære om blokkodning og dens mange muligheder. I gennem flere kurser på forskellige niveauer får man et bredere kendskab til teknologien. 

 

eVidencenteret har udarbejdet et online kursus i Computational Thinking, der er henvendt til undervisere, som skal undervise i Erhvervsinformatik og Teknologiforståelse. 

Fjernvarme
For undervisere

EMU.dk er Børne- og Undervisningsministeriets lærlingsportal og den indeholder forskelligt inspirationsmateriale, konkrete aktiviteter, viden og forskning, undervisningsforløb samt gode eksempler i praksis. På EMU.dk findes indhold ti lalle ministeriets lærings- og uddannelsesområder, herunder også erhvervsuddannelsen og voksenuddannelsesområdet (AMU).

 

materialeplatformen kan du finde et hav af læringsressourcer til alle former for uddannelse. 

 

EVU har udarbejdet en vejledning til det nye fag Teknologiforståelse på Vvs-energiuddannelsen. I vejledningen finder du både hjælp til undervisning i faget, forklaringer til målpindende og meget mere. 

 

Igennem videncenterportalen får du valget mellem 10 videnscentre, så du nemt kan finde den information, som er relevant for dig.

 

Gas og olie

 

På Retsinformation.dk finder du gældende lovgivninger og bekendtgørelser fx gassikkerhedsloven eller bekendtgørelsen om sikkerhed for gasinstallationer

 

IoT og dataanalyse

Analysen er udarbejdet af Teknologisk Institut for Dansk El-Forbund, Blik- og Rørarbejdeforbundet og TEKNIQ Arbejdsgiverne. Analysen kortlægger de seneste års teknologiske udvikling inden for IoT og data analytics samt de fremtidige perspektiver og muligheder, som teknologien rummer for værdiskabelse og nye forretningsmodeller. 

Kølcertifikat og varmepumper

Stiebel Eltron har udarbejdet et værktøj, der er nyttigt i forbindelse med, at vælge og forstå varmepumper. 

Dette værktøj fra Videncenter for Energibesparelser i Bygninger er fantastisk, når der skal tjekkes om varmesystemet i et hus er velegnet til lavtemperaturdrift. 

Videncenter for energibesparelser i bygninger, har udgivet en række guides og energiløsninger bl.a. denne om konvertering fra elvarme til luft-vandvarmepumpe,  som handler om overgangen til varmepumper i husstande uden for fjernvarmeområder. Løsningen beskriver, hvordan installatører og håndværkere udfører arbejdet med varmepumper korrekt.

Lovgivning/standarder

I kompendiet Eftersyn af elværktøj kan du læse nærmere omkring elektrisk håndværktøj og hvordan du vedligeholder disse sikkert. 

 

Renover-sikkert illustrerer hvad du skal være særligt opmærksom på, når du renoverer en bygning, hvor der kan være risiko for farlige stoffer i gamle byggematerialer. 

 

SBI-anvisning 276: Praktisk udførelse af vådrum.

Svejsning

Her kommer der snart spændende indhold!

Til folkeskolelærere

Boss Ladies har til formål at udfordre kønsopdelte normer indenfor uddannelse og arbejdesmarkedet. Boss Ladies har derfor udarbejdet spændende undervisningsmateriale, som du kan benytte gratis til et undervisningsforløb for din 7-9. klasse.

 

DA Åben Virksomhed er vejen til samarbejde om undervisning. Her kan lærere finde undervisningsmateriale der indeholder virksomhedsbesøg. 

 

EMU.dk er Børne- og Undervisningsministeriets lærlingsportal og den indeholder forskelligt inspirationsmateriale, konkrete aktiviteter, viden og forskning, undervisningsforløb samt gode eksempler i praksis. På EMU.dk findes indhold ti lalle ministeriets lærings- og uddannelsesområder, herunder også erhvervsuddannelsen og voksenuddannelsesområdet (AMU). 

 

Det nye Inspirationshæfte til håndværk i folkeskolen fra Realdania er til lærer, som mangler nye ideer til undervisningsforløb i det obligatoriske fag håndværk og design. 

Varme

Her kommer der snart spændende indhold!

Vedvarende energi

Energistyrelsen indsamler og formidlerviden om konkrete og praktiske muligheder til at reducere energiforbruget i bygninger. 

Videncenter for energibesparelser i bygninger, har udgivet en række guides og energiløsninger bl.a. denne om konvertering fra elvarme til luft-vandvarmepumpe,  som handler om overgangen til varmepumper i husstande uden for fjernvarmeområder. Løsningen beskriver, hvordan installatører og håndværkere udfører arbejdet med varmepumper korrekt.

Ventilation

Her kommer der snart spændende indhold!